Open data en communicatie
studie open data en communicatie

De Stad Gent telt vele diensten die elk instaan voor een ander aspect van het stadsleven. Elke dienst heeft zo zijn eigen werking en communicatie. Open data zijn daarin vaak een bijkomstigheid. De communicatie en promotie van de open data van de Stad valt voor rekening van de dienst Data en Informatie. Andere diensten behandelen dit eerder als bijkomend. De communicatie rond open data blijft dus redelijk beperkt, hoewel de diest Data en Informatie zich sterk profileert binnen de Belgische open data-wereld. Dit gebeurt ondanks het feit dat de Stad Gent erg geëngageerd is als smart city en dit graag naar de buitenwereld toe bekender wil maken.
 
Het is dan ook essentieel voor Stad Gent om zichzelf te positioneren als een instelling die zich toelegt op nieuwe technologieën en een pioniersrol heeft binnen de huidige digitalisering. Daarnaast is het de bedoeling voor Stad Gent om een toegankelijk, modern en boeiend imago te verwerven, niet alleen als dataverstrekker, maar ook als community-stimulator.
 
Tijd dus voor een imago-en communicatiestudie door 8 studenten Meertalige Bedrijfscommunicatie van de Universiteit Gent. In de studie wordt nagegaan hoe de de Stad haar communicatie kan verbeteren en afstemmen op het juiste doelpubliek. Op die manier wil de organisatie een sterk imago uitbouwen wat betreft haar engagement als smart city. De onderzoeksvraag luidt dus als volgt: “Hoe kan de dienst Data en Informatie van Stad Gent door middel van een aangepaste communicatie- en marketingstrategie een brede doelgroep van IT-geïnteresseerden bereiken en hen aanzetten tot actieve participatie op het dataportaal?”

Om deze vraag te beantwoorden hebben de 8 studenten zich verdiept in de open data-wereld. In het eerste deel van hun imago-en communicatiestudie gaan ze dieper in op wat open data is en hoe Stad Gent hiermee omgaat. Het tweede deel bevat een benchmarking van vier Europese steden die zich inzetten voor hun open data-community. In het derde en vierde deel worden de resultaten van het kwalitatieve luik toegelicht, gevolgd door het vijfde deel dat zich toespitst op een analyse van de kwantitatieve data. Tot slot worden in het zesde deel de conclusies gegeven en in het zevende en laatste deel de aanbevelingen.

Een stukje interessante literatuur, dat we jullie zeker niet willen onthouden. Sla er dus zeker het onderzoeksrapport eens op na en bekijk de presentatie.

 

Tags: 

Ghent Living Lab vind je overal