Wat is het Living Lab

 

Gesteund op de principes van open kennisdeling en co-creatie creëert een living lab (of proeftuin) een platform waarop gebruikers/inwoners, creatieve krachten, experten en onderzoekers worden samengebracht met ondernemers om elkaar, en vooral de innovatie die wordt ontwikkeld, te verrijken. De Stad Gent probeert op die manier een omgeving te scheppen waarbinnen de stad van morgen op een duurzame manier vorm kan krijgen.

Innovaties kunnen niet langer enkel binnen de muren van de organisatie worden ontwikkeld. Producten en diensten moeten worden getest in een realistische omgeving. Het is zelfs nog beter om de innovaties te laten ontspruiten uit de problemen en noden uit de echte wereld en om de context en meningen van de eindgebruikers in zoveel mogelijk stappen van het ontwikkelingsproces te betrekken. Een living lab is hiervoor de ideale methode. Door de eindgebruikers intensief en veelvuldig te betrekken worden er innovaties ontwikkeld die mensen ook daadwerkelijk zullen gebruiken en die voor hen effectief een meerwaarde betekenen.

De living lab methodologie houdt in dat men de gebruikers al vroeg in het ontwikkelproces gaat betrekken bij het analyseren van noden en het brainstormen rond ideeën. Vervolgens kan het gebruikerspanel ook worden betrokken bij het concreet ontwikkelen van deze ideeën en tenslotte bij het uittesten van prototypes. Het doel is om zo dicht mogelijk tegen de verwachtingen aan te sluiten en te kunnen testen hoe deze innovatie zich verhoudt met de alledaagse leefwereld van de gebruikers. De gebruiker wordt op een intensieve manier betrokken en als een evenwaardige co-creator behandeld.

Ghent Living Lab is een verzameling Gentenaars, ontwikkelaars en experten die klaar staan met ideeën, meningen en goesting om innovaties uit te testen en mee te ontwikkelen. Ghent Living Lab heeft daarnaast de nodige expertise in het netwerk om u te begeleiden in het opstellen en uitvoeren van een ideaal ontwikkeltraject.

Ghent Living Lab vind je overal